Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist OÜ Hõik veebilehel https://hoik.ee/ (edaspidi veebileht).

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Hõik (registrikood 16164459), registreeritud aadress Liivaaugu tee 14, Kulna küla, Lääne-Harju vald, 76613, Harjumaa, Eesti.

Kasutajatel ja klientidel on võimalik võtta isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste asjus ühendust e-posti aadressi agnes@hoik.ee kaudu.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

OÜ Hõik kogub veebilehe kasutajate andmeid uudiskirjaga liitumisel (kasutaja e-posti aadress), ostutellimuse esitamisel (kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ning teised tellimuse täitmiseks vajalikud andmed), veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Andmeid töödeldakse klientide tellimuste käsitlemiseks ning kättetoimetamiseks, klientidega suhtlemiseks ning kliendisuhete haldamiseks. Samuti kasutatakse kogutud andmeid probleemide lahendamiseks, lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmiseks ning lepinguliste ja seadusest tulenevate õiguste tagamiseks ja kaitsmiseks. 

Klienditegevuse andmeid võidakse töödelda ka ettevõtte kaupade parendamiseks ja huvipakkuvamate tootegruppide ja toodete väljaselgitamiseks. 

Veebilehe külastatavuse statistikat võidakse kasutada veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

OÜ Hõik säilitab isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki ning kehtivaid seaduseid.

Uudiskirjaga liitumiseks soovi avaldanud kasutaja e-posti aadressi säilitatakse kuni kasutaja avaldab soovi uudiskirjast loobumiseks.

Raamatupidamisandmeid ja teisi õigusaktidest tulenevaid andmeid on OÜ Hõik kohustatud säilitama lähtuvalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Näiteks raamatupidamisandmeid seitse aastat.

Hõik OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Isikuandmete jagamine kolmandatele osapooltele

OÜ Hõik võib avaldada vajalikku teavet kolmandatele osapooltele, kes osutavad OÜ Hõik-ile teenuseid ning on kohustatud tagama saadud info konfidentsiaalsuse. Kolmandaks osapooleks on näiteks kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkuja. 

OÜ Hõik võib avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Isikuandmete muutmine

Kasutajal on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele, nendega tutvuda ning täiendada või parandada ebatäpseid andmeid, saates oma sooviavaldus e-posti aadressile agnes@hoik.ee

Privaatsuspoliitika muutmine

OÜ Hõik-il on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades kasutajaid muudatustest veebilehe kaudu.

Intellektuaalne vara ja selle kasutamine

Kõik intellektuaalne vara https://hoik.ee/ veebilehel, Facebook fännilehel ja Instagrami kontol on OÜ Hõik omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.